Het bestuur van Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn heeft moeten besluiten dat in 2023 de Masterclass van eind augustus/begin september vervalt en wordt uitgesteld naar half/eind augustus 2024. Daarbij is belangrijk te vermelden dat de subsidiënten vragen om aansprekende vernieuwing van het aanbod, een uitdaging waar het bestuur de tijd voor moet nemen. In goed overleg met enkele masters en muziek-experts zal het programma kritisch tegen het licht worden gehouden.

Dat neemt niet weg dat Philippe Graffin dit jaar rond november een masterclass "viool" zal presenteren: de precieze data en de mogelijkheid tot inschrijving zal, zodra deze bekend zijn, worden gecommuniceerd. Deze masterclass zal, als gebruikelijk, worden afgerond met een concert.

Voorts zullen we na de zomervakantie, in goed overleg met onze vaste begeleider Mirsa Adami een aantal workshops aanbieden aan scholen.

Zodra er meer bekend is over deze activiteiten, zal het bestuur een nieuwsbrief uitbrengen.

The board of International Foundation Masterclass Apeldoorn has decided that in 2023 the Masterclass from the end of August/early September will be cancelled and postponed to mid/end August 2024. It is important to mention that the subsidizers are asking for an appealing renewal of the offer, a challenge which the board should take the time for. The program will be critically examined in close consultation with a number of masters and music experts.

Nevertheless, Philippe Graffin will be presenting a "violin" master class around November this year: the exact dates and the possibility of registration will be communicated as soon as they are known.

We will also offer a number of workshops to schools after the summer holidays, in close consultation with our permanent supervisor Mirsa Adami.

As soon as more is known about these activities, the board will publish a newsletter.

 

 

WE ARE PROUD TO INTRODUCE ...

the masters who will help you to play your instrument even better.

 

Visit our masterclasses 

Some of our masterclasses are freely accessible. And our concerts are a household name for lovers of classical music in Apeldoorn and beyond. So keep an eye on our agenda and come and have a look.

Have a look in our agenda

Receive our newsletter

About us

The International Foundation Masterclass Apeldoorn, founded in 1990 by Annette Brattinga, organizes various masterclasses and concerts throughout the year. With special guest teachers, the young and often very good musicians from all over the world experience inspiring lessons, beautiful concerts and endless fun. Some of these lessons and the concerts are open to the public. Usually in Theater Orpheus in Apeldoorn, but sometimes at other special locations such as Paleis Het Loo or the Kröller-Müller museum.​​​​​​

Board and Committee of Recommendation
More about our history